Werke uit die joernaal van Nico Krijno
1.jpg

Hierdie seleksie vanaf Nico Krijno se pure research-joernaal dui die proses aan tussen sy reeds bestaande en toekomstige werk. Hy verken die spasie tussen sy fotografie, skilderproses en efemeriese beeldhouwerk. Die kunstenaar vertel dat hy die alledaagse banaliteit se uitsonderlike kwaliteite en eienskappe uitlig deur humor, seksuele innuendo en surrealisme in gelyke mate. “I am deeply fascinated by the tension I sense beneath the surface of things, particularly that which underlies the everyday and the mundane. I want to show that the truth is not something simple, that there are not always clear and definitive answers.”

Volg sy gedagtegang op Instagram.

redakteur@klyntji.com

Gehou van Werke uit die joernaal van Nico Krijno? Ondersteun Klyntji vir meer sulke stories.

* R

Become a Patron!