Coloured moffie-identiteit gaan viral met Facebook video's

Coloured moffie-identiteit gaan viral met Facebook video's
Nathan Kennedy, Bouncy en Miss Fierce.

Nathan Kennedy, Bouncy en Miss Fierce.

Queer performativity onder die loep

By die February Lectures-konferensie, Queer Visualities: African Perspectives, Other Perspectives, gehou te Potchefstroom by die Noordwes-Universiteit (27 Februarie – 1 Maart 2019) het Glenn Holtzman van die Nelson Mandela-Universiteit die praatjie Virtually Viral: Facebook videos of so-called Coloured moffie performativity aangebied.

Sy navorsingsbelangstellings sluit performativity en kritiese rasteorie in, met ’n spesiale fokus op gemengde rasidentiteit en queer-teorie in die Suid-Afrikaanse konteks. Sy praatjie het gegaan oor hoe die internet dit vir coloured mense moontlik gemaak het om stories oor hulself te vertel, eerder as wat ander dit doen. In die verlede is sigbaarheid van “coloured ways of being” onderdruk, maar Facebook en YouTube het vir die individu ’n stem gegee, ’n stem wat kan viral gaan.

“The desire of so-called coloureds to be ‘seen to be heard and listened to’ are central to addressing the ongoing injustice and inequalities they face […]; and continues to shape their identities as a minority or queer group within the broader nation state of South Africa. My research excavates the functions of humour, music, remembrance, and trauma in the Cape coloured community by viewing online expressions of coloured identity as queer performativity,” skryf Holtzman.

Sy navorsing fokus spesifiek op die verkenning van die troop en stereotipe van die coloured moffie-identiteit. Hy lig ook uit dat coloured-wees soos ’n derde ras gesien word – ’n sogenaamde queer van kleur – wat dan met ’n bykomende queer seksualiteit ’n dubbele vervreemding van die wit-en-swart binêr, asook die heteronormatiewe en patriargale samelewing tot gevolg het.

In sy oorsig skryf hy oor die “critical analysis of the viral videos of popular online coloured moffie / gender queer comedians such as Bouncy sê so, Performing Arts with Miss Fierce, Being Nathan Kennedy, and others. What begins to unfold in the online social matrix and narrative of the coloured community is that minorities or marginalized groups tend to validate themselves through performance to ensure survival – a disidentification or technology of self that is not the real self, but the self that is actually traumatised by not belonging.”

Holtzman het gepraat oor die “social work” van hierdie videos – wat dikwels reprimand, oor wat die estetika en omgewing van die selfoonvideos openbaar, en hoe humor gebruik word – ’n sosiale spieël word geskep deur om vir jou eie “deviance” te lag: preaching through humour. Daar is ook verwys na Judith Butler, soortgelyke performativity in die Hispanic-gemeenskappe, sowel as na Kewpie as deel van die Distrik Ses drag queen gemeenskap.

 

Bouncy sê so

Die “most famous moffie on Facebook” van Tulbagh in die Wes-Kaap.
Hallo al die mooi mense, die Bouncy hierso, want Bouncy sê so!

 

Being Nathan Kennedy

’n Gayle linguist and sosiale kommentator, proud bottom.
Ek hoop julle almal is faboosh!

 

Performing arts with Miss Fierce

Social policing, julle.
Julle maak julle moeg!


Geborgde inhoud

Redakteur van Klyntji, assistent-kurator van die Konstitutionele Hof se kunsversameling en tans besig met 'n LLM in mediareg. Instagram / redakteur@klyntji.com

Gehou van Coloured moffie-identiteit gaan viral met Facebook video's? Ondersteun Klyntji vir meer sulke stories.

* R

Become a Patron!