LitKlyntjiChase Rhys

'n Uittreksel van Chase Rhys se debuut 'Kinnes'

LitKlyntjiChase Rhys
'n Uittreksel van Chase Rhys se debuut 'Kinnes'

1
ANWAAR

Foto: Retha Ferguson

Foto: Retha Ferguson

Anwaar Peter Brandt exist nie meerie. Nous ek net Ahnie Brandt. Dais hoe ammel my ken, Ahnie Brandt from the movies. Ek was mos in dai film – GangStar. Wanne jy jouself oppie big screen sien, en jy’s soe groot, ek praat van metres lank, dan kan jy nie help but om soes ’n god te voelie. “Featured extra”, papa. Dai mean ek het meer screen time dannie anne manne gehet. Ek was innie fight scene plus daa was drie close-ups van my gesig. But ’n man is humble because why being famous het sy downsides oek, sienie man. Ek mean maa, kyk vi my, ammel ken my, ek kan nou nêrens gannie.

En lat ek gou net een ding clear maak, ek hettie daavoo gan soekie, alles het na my toe gekô. Die ding het soe begin: It was ’n gewone Vrydagaan, ek ennie Butcher Boys het in ôsse karre innie skiem rondgeskarrel. Daas tog niks annes in Jurassic Park vir ’n man om te doenie, daasie nog bars of pubs ie, soe jy moet maa in jou kar afkoel.

But ôs issie Butcher Boys en ôs stiek yt met ’n style; drie karre, lime-green in colour. Ek het dai colour gechoose because ek wil gehêrit as ôs agte mekaa ry, dan moet ôs soes ’n boemslang lyk, dais mos ’n mooi dier dai. Okay, die karre het ’n bietjie vedala gelyk, dents en what-what, but dais because ôs was eeste spinners. Ôs het innie pad gepop. Ôsse mense likes mos ’n show, soe hulle het bos angegan as ôs innie pad ytstiek met ôsse karre en woelagge sound systems.

Elke kar speel ’n different number! Ôs drai dai bass op sy hardste, jy sallie ees wiet watte song speel ôssie. It klink soes whales wat onnerie sea communicate. Free Willy style, bapey. Naai, is mos ’n scientific proven fact dat wanne jy bass voel, ek mean wannerit dee jou biene vibrate, dan veannerit jou binnestes, jou hart beginne wêk om in rhythm mettie bass te klop. Imagine that, ek control heartbeats, my broe! En as daa genoeg mense innie pad was, soe oorie vyftag mense, dan spin ôs vi hulle. My signature move was om ’n bollemakiesie te skiet op Linke se kar se dak, tewyl hy ’n donut kap! Dan haloepie mense na ôsse kar toe net om my hand te vat.

Ôs het dinge gedoen wat nieman nog ooit gesienitie. It was world class entertainment. But daa was altyd ’n droë antie wat met haa suur gevriet ytstiek met: “Daas kleine kinnes wat innie pad in speel. Wat gan gebee as julle ’n tyre bas en ’n kind omstamp? Ennie gebrande roek wêk op ’n mens se ashma.” Die skiem is te vol ou mense, te veel dinosaurs in Jurassic Park. Ja, die antie het ’n punt biet gehad, maa my ding is jy kô sê nie vi my in voo my fans ie. Ek wil nooit ’n kin seegemaak hettie, soe ek het virrie manne gesê ôs moetie ôsse sport innie pad doenie, ôs moet aaire daa voorie butchery gan spin. Daas ’n parking lot daa wat groot genoeg is. Die butchery is like die skiem se CBD. Is net twie facebrick-geboue. Eeste kry jy Jabaar’s Tuck Shop. En dan is daa soe ’n gangetjie wat altyd toe- geslyt was op altwie kante, en dan is East Meats South Butchery innie twiere gebou. Mr Jabaar own altwie winkels. Hy’s kwaai, hy’t altyd ’n entjie by ôs kô roek, dan staan hy in sy bloederige apron en koefia. Hy’tie gemind as ôs voo sy plek pop ie, hy’t gesêrit lok nog mense in.

En dai was waa. Die butchery issie ienagste plek innie skiem met ’n ATM en sy winkel was miestal net vol oppie eeste vannie maan, wannerie mense hulle grants kô trekkit. Ek kan onthou die goose wat byte innie queue gewaggit virrie ATM met ’n vrag kinnes vra ôs nog: “Elke kee as ek veby loep dan staan julle hie. Wat wêk julle virrie Jabaars? Is julle dan nou butchery boys?” Sy’t dai laaste woore soe lekke ytspatlik gesê, it het kwaai geklink, ek het decide it sal ’n kwaai naam vi ôs wies. Naai, ôs het ’n niewe naam gesoek wan na ’n tydjie het “Boomslang Spinners” nie meer reg gevoel vi ôssie. Ôs wil yt dai spinning scene gekommit wan ’n man makee klomp kroon. Ommie heel- tyd oppie karre te wêk, issie wêditie.

Ôs het meer geld gemaak mettie boemstoppe wat ôs vekoepit. As jy ’n bietjie extra betaal dan swaai ek self jou pil, ek’s mos gevaalik met ’n bladjie. My jays was artworks. Die crucifix, waa ek drie joints in een krys rol, wassie most popular. Toe decide ôs om in dai lyn te hou. Ôs het nettie product ge-upgrade na iets ’n bietjie stêkere, sienie man. Dais tog anyway wattie mense wil gehêrit. Toe ôs begin mert toe is ôs nou officially the Butcher Boys.

Foto: Retha Ferguson

Foto: Retha Ferguson

Anyway, Mr Jabaar was lekketjies man, but hulle sê hy’t siek geraak en dais hoekô sy vrou in sy plek kô wêkit. Dai gallie met haa vyl doekie wassie complete opposite van haa man. Sy’t bly nêgh en sê ôs jaag haa customers weg. As sy gesienit ôs trek op dan gooi sy soema Jeyes Fluid met gekoekte wate daa waa ôs sit. En say maa now ôs sit al klaa daa dan kô sy met ’n biesem en vie ôs daa weg. Soe ôs het een nag met crowbars afgegan en altwie hekke byrie gangetjie tussenie winkels stukken gebriek ennie burglar bars gebyg. Die next oggen was ôs vroeg byrie butchery, ôs speel net concerned.

“No Mrs Jabaar, see the people know your husband isn’t here and now they want to take advantage. But aunty mustn’t worry, me and my boys we gonna stand here and protect your place.”

Sy was te bang om nog te stry. Ôs het allie vullis innie gangetjie opgetel, en Japie is mos kwaai met graffiti soe hy’t ôsse niewe logo boe die gangetjie tussenie butchery ennie tuckshop gespray-paint, soe ’n geel smiley face met twie X’e vi oë en ’n druppel rooi byrie lippe. The Butcher Boys headquarters was ready for business.


Kinnes word uitgegee deur Kwela. Kry dit hier.

Gehou van 'n Uittreksel van Chase Rhys se debuut 'Kinnes'? Ondersteun Klyntji vir meer sulke stories.

* R