'Afrikaner-identiteit waarvan ek wil wegbeweeg'
  Sondagskool

Sondagskool

  Pieta

Pieta

Waldo van Wyngaard se werk fokus op Afrikaner-identiteit, waardeur hy uitbeeld hoe hy Afrikaans-wees ervaar. Daar word uiteraard gespeel met stereotipes, tog voeg die kunstenaar by dat hierdie 'n weerspieëling is van hoe hy hierdie rolle gewaar het tydens sy grootwordjare. 

Die foto's en video's, wat inspirasie trek van verskillende Afrikaner-gemeenskappe, skoolsisteme en sosiale groepe, gebruik satire en inkorporeer sosio-religieuse- en politiese elemente in hulle aanbieding. 

Waldo bring die einste "wit Afrikaanse kultuur" waarvan hy af weg wil beweeg na vore, terwyl daar 'n implisiete betrokkenheid erken word.

  Kruisiging

Kruisiging

  Submissive

Submissive

  Bougainvillea seun

Bougainvillea seun

  Boy van die suburbs

Boy van die suburbs

redakteur@klyntji.com