Die groot verval

Die groot verval

Geïnspireer deur die Brett Kavanaugh-verhoor

Illustrasie: Manuela Ladu