Voordele van holnaai

Voordele van holnaai
 Ons is net onverdraagsaam teenoor onverdraagsames.  Illustrasie deur Rut

Ons is net onverdraagsaam teenoor onverdraagsames.

Illustrasie deur Rut