Sedert 1896

Skryf vir Klyntji

Hier's meer inligting


Ons fokus

Ons fokus op die deel en bespreek van diverse en progressiewe uitkyke aan die hand van kuns en kultuur. Dit skakel aan by identiteit.

Ons kategorieë is Lit, Kuns & Ontwerp, Film & Foto, Opvoer & TV, Musiek, Mode, Opinie en Nuus.

Media- en omgewingsake geniet ook aandag by Klyntji, sowel as geestesgesondheid. Ons is ’n ingeligte queer-vriendelike spasie.

Stories van Suid-Afrika en die Global South geniet voorkeur.

Klyntji is onder andere ’n platform waar alternatiewe stories wat nie noodwendig in ander media aandag geniet nie, gepubliseer kan word.

Klyntji publiseer soms versamelings van gedigte, maar nie kortverhale nie, aktuele essays wel.

Waar ’n skrywer nie ’n kenner op die betrokke gebied is nie, word ’n verkenning in stede van ’n resensie aanbeveel.

Klyntji poog om by te dra tot die dokumentering van kultuur, ook om argiewe op te delf vir groter toeganklikheid en breër verwysing.

skryf afrikaans kreatief


Taal en styl

Klyntji is nie hoogheilig oor taal nie, maar poog om deurdagte en gehalte-inhoud te deel.

Klyntji word in alle variante van Afrikaans gepubliseer. Aanhalings en verwysings in ander tale word aanvaar.

Klyntji se inhoud word geredigeer. Stylbesluite word intern deur die redaksie ontwikkel.

Stories moet breedweg aanskakel by Klyntji se aanslag en trant.

Visueel-gedrewe

Klyntji poog om treffende en goeie kwaliteit foto’s/video’s saam met elke storie te publiseer.

Lengte

Van vars kort nuusstories tot in diepte verkennings, poog Klyntji om bondig tog volledig met stories om te gaan.

Ons behou die reg voor, in oorleg met die skrywer, om aan stories te sny, of om uitbreidings te versoek.

Keuring

Alle finale bydraes is onderworpe aan redaksionele keuring ingevolge kwaliteit en relevansie.

Skrywers-erkenning

Skrywers het die opsie om ’n bio van een tot twee sinne, ’n web-skakel en ’n profielfoto te verskaf wat onderaan die storie saam met die skrywer se naam verskyn.

Betaling

Klyntji word tans as liefdesaak bedryf. Ons kan nie op hierdie stadium betaling bied nie.

Toegang tot produksies en geleenthede vir dekking kan moontlik deur akkreditasie gereël word.

Beleid en wettige vereistes

Vir meer inligting, sien ons redaksionele verklaring en wettige vereistes.

Voorstelle, bydraes en navrae

Kort storie pitches wat ’n onderwerp en aanslag uiteensit word verwelkom.

Stuur alle voorstelle, bydraes en navrae aan redakteur@klyntji.com


Ons Klyntji zine

Die Ons Klyntji zine word apart van Klyntji.com uitgegee. Kyk hier vir riglyne oor bydraes aan hierdie jaarlikse gedrukte publikasie.