Klyn Begin – Anhou Win
Collages1.jpg
 

Word 'n patron van Klyntji

Beste Klyntji-leser

Op die 15de en 16de Januarie 1896, by die eerste Afrikaanse taalkongres, het my oeroupa Jan Lion Cachet ’n heildronk ingestel – ná sy tafelgebed – op Ons Klyntji, die heel eerste Afrikaanse tydskrif. Dit is net ’n paar uur vroeër deur hom en sy mede-kalante aan die lewe geroep. Ek sou eers heelwat later van hierdie brokkie geskiedenis verneem.

Fast forward na die tyd van die Voëlvry-beweging in die 1990’s. Die mense het genoeg gehad. Hulle sing: Sit dit af, sit dit af! Koos Kombuis het geweet van dié tydskrif wat na omtrent 10 jaar se maandelikse verskyning finansieel gesneuwel het. Onder sy redakteurskap verskyn Ons Klyntji weer as ’n protes-zine vir ieder en elk.

Hy gee later die leisels oor aan Toast Coetzer en Erns Grundling, wie tot vandag toe saam met Alice Inggs elke jaar ’n nuwe jaargang van Ons Klyntji uitgee. Dit is meestal ’n labour of love, maar mense help om die drukgeld te borg en bydraers stuur inhoud van heinde en ver.

In 2014 ontstaan die onafhanklike Klyntji.com – ek het grootgeword met die internet en wou Ons Klyntji in hierdie vorm aan die wêreld bekendstel. Eie aan die oorspronklike leuse, Klyn Begin – Anhou Win, ontwikkel die website tot waar dit vandag is. Oor dit gaan ek nie veel praat nie, kyk gerus self. Ek dink ons het ’n Klyntji nodig in vandag se tyd.

Ek skryf met die hoop dat jy Klyntji sal ondersteun. Por sommer jou vriende aan om dieselfde te doen.

Dit is uiteraard onse Klyntji.


Word 'n Patron van Klyntji


Francois Lion-Cachet
redakteur@klyntji.com