Middle classing met Trevor Noah in Roodepoort

Middle classing met Trevor Noah in Roodepoort
 Foto: Peter Yang

Foto: Peter Yang

’n Uitverkoopte Ticketpro Dome het Vrydagaand bymekaargekom, bestaande uit ’n hoogs diverse gehoor wat almal van R450 tot R1400 betaal het per kaartjie (sowat 8000 sitplekke was beskikbaar gewees). Daar was dan nog ’n ekstra aand by die bestaande twee aande gevoeg om die aanvraag te akkommodeer. Mense van regoor Johannesburg het na Northgate gestroom om The Daily Show se Trevor Noah, asook ’n paar ander Suid-Afrikaanse komediante as opening acts, hul beste te sien uithaal en wys.

Die aand, as bekendstelling van Noah se There’s A Gupta On My Stoep, het deels soos ’n political rally gevoel, met spottende afkondigings voor die aanvang van die program wat gestel het dat Gupta familielede nie by die bymekaarkoms welkom is nie. Buiten die snedige vermaak was die bierstalletjies duur en onpersoonlik. Nie dat dit slegs eie is aan hierdie bymekaarkoms nie, maar kapitalisme en die glitter wat dit versier was duidelik te sien in die opset van die aand. Schalk Bezuidenhout, wat eerste verskyn het, het die white privilege van die leë sitplekke, vroeg die aand en vooraan die gehoor, uitgewys. Die koste van bywoning van die aand het uitgelig dat daar baie Suid-Afrikaners van alle rasse en kulture is wat heelwat besteebare inkomste het.

’n Studie deur die Public Affairs Research Institute (PARI), genaamd Middle Classing in Roodepoort: Capitalism and Social Change in South Africa, het juis die area omliggend tot die Ticketpro Dome se demografie aangaande ras, klas en familie ondersoek. Roodepoort, as oorkoepelende area, word uitgelig as ’n middelklas-gebied van townhouses en hoë mure wat besondere vlakke van integrasie bereik het tussen wit en swart in die post-apartheid kapitalistiese bestel. Dit het duidelik na vore gekom, soos bymekaar geroep deur Trevor Noah en kie.

’n Oplewingsgolf van stand-up comedy het oor die afgelope tien jaar in Suid-Afrika vlamgevat, waarvan Trevor Noah, wat al op die voorblad van Time was, een van die voorstanders is. Sonder twyfel is hy die een wat die verste gekom het met sy gesogte aanstelling as The Daily Show se aanbieder. Sy gewildheid groei plaaslik net so veel as wat dit internasionaal doen. Buiten Amerika is The Daily Show se tweede grootste kykersmark gebaseer in Suid-Afrika, het Noah tydens sy stel vertel. Die feit dat hy skare van só ’n diverse aard bymekaar kan bring is merkwaardig. Alhoewel van sy grappe geneig het na, soos Charl Blignaut dit stel, “heteronormative woman-stereotyping gags in fleek in white accent … pathologising women” is die meeste van sy inhoud steeds polities uitdagend en sosiaal bewus – soos net Noah kan. ’n Groot gelykmaker in ’n hoogs ongelyke samelewing.